PTFE 透气膜应用于汽车行业-金沙娱东场下载-js9973.com

金沙娱东场下载

产品描述-优秀的压力均衡去进步产物的机能

迈博瑞公司能够为您正在汽车排气体系中供应高效的透气膜,该膜是由膨化的PTFE构成,可以或许有用的防止水,污垢,尘土,汽车液体等带来的净化。

产物特性

 1. 净化掌握
 2. 少的使用寿命
 3. 下透气量&压力均衡
 4. 一连工作温度: -40°to 260°C
 5. 下粒子去除率
 6. 易安装-热焊或压敏胶粘剂
 7. 能够定制差别尺寸和外形的膜

产物运用-金沙2015.com

 js9973.com

产品规格-j
35-com

规格 最吝啬流量 外径/mm 内径/mm
AVS2 ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) 12.7 7.11
AVS4 ≥4.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) 12.7 7.11
AVS5 ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) 19.05 8.89
AVS7 ≥6.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) 19.05 8.89
AVS9 ≥22.2 L/h @ 70 mbar (1 psi) 19.5 mm × 40.0 mm 
AVS14 ≥ 15 L/h @ 70 mbar (1 psi) 17 
AVS15 ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) 12.7 7.11
AVS16 ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) 19.05 8.89
AVS17 ≥ 4.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) 12.7 7.11
AVS18 ≥6.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) 19.05 8.89
AVS25 ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) 5.2 
AVS26 ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) 6 
AVS28 ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) 12 
AVS29 ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) 14 
AVS38 ≥1.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) 10 5.5
AVS39 ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) 10 
AVS40 ≥ 0.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) 7 3
AVS41 ≥150 L/h @ 70 mbar (1 psi) 35 mm× 27 mm 
AVS42 ≥35.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) 29.64 mm x 45.15 mm 
AVS43 ≥11.2 L/h @ 70 mbar (1 psi) 12.7 7.11
AVS47 ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  5.7 
AVS48 ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  7.5 
AVS49 ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  8 
AVS50 ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  10 
AVS51 ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  11.7 
AVS52 ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  14 
AVS67 ≥15 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  17 
AVS70 ≥105 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi)  17 
AVS200 ≥28L/ h / cm2 @ 7 kPa(1 psi)  14.3 

相干产物-金沙2015.com

汽车车灯
油箱
j

35-com
传感器